The 1050th Anniversary of the Baptism of Poland

Featured Audio

This year marks the 1050th Anniversary of the Baptism of Poland. The first celebrations of this great occasion already took place on April 14, 2016, in Gniezno Poland. During the program, we will take you back to the beginnings of Christian music in Poland, starting with Bogurodzica, Mother of God, one of the first indigenously Polish songs written before 1300. Then after listening to medieval and baroque style spiritual music, we will jump to the present and listen to Angelus composed by Wojciech Kilar, played by the Symphonic Orchestra of the Polish Radio in Katowice, conducted by Antoni Wit.  

W tym roku przypada 1050th rocznicę Chrztu Polski. Pierwsze obchody tej wielkiej okazji wziął już miejsce w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie. Podczas programu, zabierzemy cię z powrotem do początków muzyki chrześcijańskiej w Polsce, począwszy od Bogurodzicy, jednego z pierwszych polskich piosenek napisanych przed 1300. Następnie po wysłuchaniu stylu średniowiecznej i barokowej muzyki duchowej, udamy się do teraźniejszości i będziemy słuchać "Angelus" skomponowane przez Wojciecha Kilara, granych przez orkiestrę Symfoniczną polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita.

 

Support Provided By

More Wcpn Schedule
More Wclv Schedule
Schedule
Donate
90.3 WCPN
WCLV Classical 104.9
NPR Hourly Newscast
The Latest News and Headlines from NPR
This text will be replaced with a player.
This text will be replaced with a player.
This text will be replaced with a player.